U, de petitionaris
Roundup

Gemeente Súdwest-Fryslân gifspuit vrij

398 ondertekeningen

Ondanks de waarschuwingen van wetenschappers en natuur- en milieuorganisaties, gebruikt gemeente Súdwest-Fryslân nog steeds het uiterst omstreden RoundUp Evolution op stoepen, pleinen en straten. Zij brengt daarmee willens en wetens de gezondheid van haar bevolking en (huis-)dieren in gevaar.

Petitie

Wij

Inwoners van gemeente Súdwest-Fryslân, ouders, dierenvrienden, milieuorganisaties, natuurvrienden

 

constateren

Dat wetenschappelijke onderzoeken onomstotelijk hebben uitgewezen dat het giftige middel Roundup (glyfosaat) - de gezondheid van mens en dier schaadt - het oppervlaktewater vervuilt - de drinkwatervoorziening in gevaar brengt - het milieu aantast - grotendeels verantwoordelijk is voor de massale bijensterfte

En dat er voldoende alternatieve, niet-chemische manieren zijn om onkruid te bestrijden.

 

en verzoeken

De gemeente Súdwest-Fryslân de zorgplicht voor haar inwoners, hun kinderen, dieren en het milieu eindelijk eens serieus te nemen, per directe ingang te stoppen met het spuiten van het giftige, zeer schadelijke Roundup Evolution in hun gemeente en over te gaan tot een andere, niet-chemische, ongevaarlijke onkruidbestrijding.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Súdwest-Fryslân 
Petitieloket:
Einddatum:
01-07-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Janet Rozenberg 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen